Privacyverklaring btwteruggaafzonnepanelen.nl

25 mei 2018

Uw privacy is voor btwteruggaafzonnepanelen.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst btwteruggaafzonnepanelen.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met btwteruggaafzonnepanelen.nl.

Toegang portaal
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de dienst. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan u.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Voor u relevante aanbiedingen
Wij willen u graag relevante aanbiedingen en informatie sturen over nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

  • per e-mail

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze mail. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, tenzij u hiervoor (middels handtekening of digitale akkoordverklaring) toestemming voor heeft gegeven en behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem- Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 Kopie ID

Als financieel dienstverlener zullen uw identiteit controleren. Dat doen we middels het opvragen van een legitimatiebewijs. Op het legitimatiebewijs staan voor ons relevante gegevens, t.w.: BSN, naam, geboortedatum voor de btw-teruggaaf. We gebruiken de kopie alleen voor het controleren van de identiteit en de kopie zal na aanmelding en controle vernietigd worden.

 Gegevens die worden doorgegeven aan de Belastingdienst

Uw naw-gegevens, bsn en datum factuur van de zonnepanelen geven wij door aan de Belastingdienst voor het informeren van de Belastingdienst over welke belastingplichtige het gaat voor de zonnepanelen.

De gegevens op de factuur (btw-bedrag, opwekvermogen om forfait bedrag te bepalen) zullen wij doorgeven aan de belastingdienst om de btw-teruggaaf te berekenen. Op verzoek van de Belastingdienst kunnen we de factuur ook doorsturen naar de betreffende behandelaar bij de Belastingdienst voor controle van de ingediende aangifte. Indien we niet beschikken over een factuur zullen wij deze namens u opvragen bij de installateur van de zonnepanelen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
btwteruggaafzonnepanelen.nl
Leonard Springerlaan 19
9727 KB Groningen
info@btwteruggaafzonnepanelen.nl
Tel: 0854016599