UW btw-teruggaaf aanmelden

Bedankt voor uw aanmelding bij btwteruggaafzonnepanelen.nl. Voor een correcte afhandeling van de btw-teruggave op uw zonnepanelen, verzoeken wij u het onderstaande formulier in te vullen. Controleer uw ingevulde gegevens voordat u het formulier indient. Bij niet correct ingevulde gegevens duurt het teruggaaf proces langer.

Tevens ontvangen wij van u graag onderstaand document:

  • kopie factuur zonnepanelen

Het document kunt u onderaan deze pagina uploaden.

Bij de aanmelding voor de btw-teruggaaf zonnepanelen kiezen wij er standaard voor om u aan te melden voor de kleineondernemersregeling (KOR). Met de KOR wordt u vrijgesteld van de btw en hoeven er geen aangiften meer gedaan te worden. Mocht u dit niet willen neem dan contact met ons op.

Meer informatie over de kleineondernemersregeling (KOR) leest u bij de veelgestelde vragen

U kunt de gegevens uiteraard ook per post toesturen. U kunt deze dan adresseren aan:

btwteruggaafzonnepanelen.nl
Postbus 6066
9702HB Groningen

Stuurt u dan a.u.b. ook het volgende formulier mee -> Aanmeldformulier btw Verhoeven installaties

Na ontvangst van de documenten houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden en:

  • machtig ik btwteruggaafzonnepanelen.nl namens mij de btw-teruggaaf op de materialen en installatie van mijn zonne-energiesysteem te verzorgen, bestaande uit de volgende werkzaamheden:
    • aanmelding als ondernemer bij de Belastingdienst
    • aanvragen ontheffing administratieve verplichtingen o.b.v. de kleine ondernemersregeling (KOR)
    • indienen eerste btw-aangifte en één vervolgaangifte
    • verzorgen correspondentie met de Belastingdienst, postadres zal zijn: btwteruggaafzonnepanelen.nl, Postbus 6066, 9702 HB Groningen