UW btw-teruggaaf aanmelden

Bedankt voor uw aanmelding bij btwteruggaafzonnepanelen.nl. Voor een correcte afhandeling van de btw-teruggave op uw zonnepanelen, verzoeken wij u het onderstaande formulier in te vullen.

Tevens ontvangen wij van u graag een aantal documenten:

 • kopie factuur zonnepanelen
 • kopie paspoort of voor- en achterkant rijbewijs/id-kaart
 • kopie bankpas of bankafschrift

De formulieren kunt u onderaan deze pagina uploaden. U kunt de gegevens uiteraard ook per post toesturen. U kunt deze dan adresseren aan:

btwteruggaafzonnepanelen.nl
Postbus 6066
9702HB Groningen

Stuurt u dan a.u.b. ook het volgende formulier mee -> Aanmeldformulier btw 2012

Na ontvangst van de documenten houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Wegens de deadline voor het indienen van uw aanmelding bij de Belastingdienst, kunnen wij aanmeldingen die uiterlijk 26 december bij ons binnenkomen in behandeling nemen. Indien wij bij aanmeldingen vragen of opmerkingen hebben, trachten wij deze uiteraard direct met u te bespreken. Wij kunnen in die gevallen gezien de deadline echter niet garanderen dat uw aanmelding nog tijdig verwerkt wordt. Gaarne uw begrip hiervoor.

Hierbij:

 • machtig ik btwteruggaafzonnepanelen.nl namens mij de btw-teruggaaf op de materialen en installatie van mijn zonne-energiesysteem te verzorgen, bestaande uit de volgende werkzaamheden:
  • aanmelding als ondernemer bij de Belastingdienst
  • aanvragen ontheffing administratieve verplichtingen o.b.v. de kleine ondernemersregeling (KOR)
  • verzorgen btw-aangifte(s)
  • verzorgen correspondentie met de Belastingdienst, postadres zal zijn: btwteruggaafzonnepanelen.nl, Postbus 6066, 9702 HB Groningen